Αίτηση για ομαδικό συμβόλαιο

Η αίτηση ασφάλισης για ομαδικό συμβόλαιο βρίσκεται επισυναπτόμενη, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα. 

Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα? 

 • Απογραφή μελών:

  • Ονοματεπώνυμο 

  • Ημερομηνία γέννησης 

  • Φύλο 

  • Εθνικότητα 

  • Μόνιμη κατοικία 

  • Κύριο/εξαρτώμενο μέλος 

  • Επιθυμητό πρόγραμμα 

  • Email


 • Έγγραφα KYC

  • Proof of Legal Existence 

  • Proof of Registered Address

  • Beneficial Ownership Disclosure Form 

  • Statement from Company (copy/paste from section 4)

Προβολές
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.

Additional Resources
Join Course to download resources