Αιτήσεις ασφάλισης

Ατομικές ασφαλίσεις

Οι αιτήσεις ασφάλισης και για τους 3 τρόπους ασφάλισης βρίσκονται επισυναπτόμενες .

Σε περίπτωση ιατρικού ιστορικού , ίσως χρειαστεί και η συμπλήρωση των συμπληρωματικών ερωτηματολογίων που επισυνάπτονται 

MORI

Για ανθρώπους χωρίς χρόνια νοσήματα

CPME

Για μεταφορά ασφαλισιμότητας

FMU

Με πλήρες ιατρικό ιστορικό

Προβολές
4 Total Views
4 Members Views
0 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.

Additional Resources
Join Course to download resources