Απολογιστική αποζημίωση

Σε περίπτωση που έχετε εξωνοσοκομειακά έξοδα ή έξοδα που δεν πληρώθηκαν απευθείας, για να ανεβάσετε τις αποδείξεις και να αποζημιωθείτε, θα πρέπει να μπείτε στην πιο κάτω διεύθυνση 

Οδηγίες για καταχώριση αποζημίωσης

Στο Portal της AETNA


 
 

Προβολές
2 Total Views
2 Members Views
0 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.