Πληρωμή συμβολαίου

Για την πληρωμή του συμβολαίου σας στην Cigna, μπορείτε να κάνετε έμβασμα το ποσό των ασφαλίστρων χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία. 


Όνομα δικαιούχου: Cigna Life Insurance Company of Europe

Όνομα τράπεζας: Citibank N.A. 

Διεύθυνση τράπεζας: Citigroup Centre 1, 13th Floor, Mail Drop 13-04, Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom.

Αριθμό λογαριασμού: 12703831 

IBAN: GB64CITI18500812703831

BIC/SWIFT: CITIGB2L

Αιτιολογία κατάθεσης: Ο αριθμός συμβολαίου σας.

 

Προβολές
2 Total Views
1 Members Views
18 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.