Ποιές βαθμίδες έχει ο κανονισμός μας

Αξιοκρατία και εναλλακτικές

Βάσει αυτών των αρχών δημιουργήσαμε τις βαθμίδες του κανονισμού πωλήσεων μας


Trial

Δοκιμή χωρίς υποχρεώσεις

Junior

ένα καλό ξεκίνημα

Senior

Όταν η δουλειά αυξάνεται

Partner

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε καριέρα


Managing Partner

Για υψηλά χαρτοφυλάκια και εξασφάλιση

Trasnfer

Για ειδικές συμφωνίες μεταφοράς χαρτοφυλακίου

Προβολές
2 Total Views
2 Members Views
0 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.