Πληρωμή συμβολαίου

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Όνομα δικαιούχου: "Aetna Health Insurance Company of Europe DAC"

Διεύθυνση Ασφαλιστικής :50 Cannon St, London EC4N 6JJ, United Kingdom

Διεύθυνση Τράπεζας : 25 CANADA SQUARE, CITIBANK CENTRE

Online Payment 

Μπορείτε να βρείτε τον ασφαλή σύνδεσμο για online πληρωμή στο τέλος της σελίδας στο External sources

Για EURO  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE87 CITI 9900 5127 6688 28

Account number:0027 6688 28

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A

Για GBP  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE45 CITI 9900 5113 3740 15

Account number:1337 4015

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A

Για USD  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE23 CITI 9900 5113 3740 23

Account number:1337 4023

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A

Προβολές
3 Total Views
3 Members Views
0 Public Views
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.

External sources
Additional Resources
Join Course to download resources