Οδηγίες εγγραφής στο Portal της Generali Hellas

Generali Hellas

Ο κάθε εργαζόμενος περίπου 1 μήνα μετά την αίτηση ένταξης του μπορεί να κάνει εγγραφή στο Portal της Generali.

Μέσω του Portal μπορεί να αποστέλει ηλεκτρονικά αιτήματα αποζημίωσης για εξωνοσοκομειακές παροχές .

Η εγγραφή στο Portal γίνεται ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες και χρησιμοποιώντας το email που έχετε δηλώσει στην κάρτα εγγραφής που συμπληρώσατε για την ένταξη στο ομαδικό