Έναρξη ομαδικού στην Generali

Υγείας Generali Hellas


Ποιές είναι οι διαδικασίες έναρξης ομαδικού

Έγγραφα και διαδικασίες 

Για να ενεργοποιηθεί ένα νέο συμβόλαιο χρειάζονται :

 

 • Βασικές πληροφορίες της εταιρείας:
  • Πλήρης Ονομασία
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο
  • ΔΟΥ / ΑΦΜ
  • Όνομα υπεύθυνου
  • Τρόπος πληρωμής του ασφαλίστρου (μηνιαίος / τριμηνιαίος / εξαμηνιαίος)
  • Ποιος πληρώνει τα προστατευόμενα μέλη

  Αυτές οι πληροφορίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω της πιο κάτω φόρμας 

  Φόρμα Βασικών πληροφοριών

 • Λίστα ασφαλισμένων με βασικές πληροφορίες. Χρειαζόμαστε μόνο τις γκρί στήλες.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ σύστασης, καταστατικό κτλ)
 • Δήλωση πραγματικού δικαιούχου: Την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
 • Δήλωση συμμετοχής Εργαζομένου: που θα συμπληρώσουν όλοι οι ασφαλισμένοι (εκεί θα σημειώσουν δικαιούχους, προστατευόμενα μέλη, GDPR κτλ). Η αίτηση αυτή παρέχεται ηλεκτρονικά από την εταιρία μας για την διευκόλυνση των εργαζόμενων και στέλνεται από εμάς στο HR της εταιρίας.