Αποστολή δικαιολογητικών στην Generali

Generali Hellas


Αποστολή δικαιολογητικών

διεύθυνση

Σε περιπτώσεις όπου η αποζημίωση σας δεν μπορεί να καταχωρηθεί on line ή σας ζητούντε επιπλέον δικαιολογητικά , μπορείτε να τα αποστείλετε στην πιο κάτω διεύθυνση 


Generali Hellas
Ηλία Ηλιού 35-37, Αθήνα 117 43


Υπ΄όψιν : 


Για ομαδικά
Τμήμα Ομαδικών αποζημιώσεων

Για ατομικά
Τμήμα  αποζημιώσεων ατομικών

Για οχήματα
Τμήμα  αποζημιώσεων αυτοκινήτων

Για πυρός
Τμήμα  αποζημιώσεων Γενικών κλάδων