Πληρωμή συμβολαίων Cigna

CIGNA

Για την πληρωμή του συμβολαίου σας στην Cigna μπορείτε να κάνετε έμβασμα το ποσό των ασφαλίστρων χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω στοιχεία 

Beneficiary : Cigna Life Insurance Company of Europe

Bank Name: Citibank N.A

Bank Address: Citigroup Centre 1, 13th Floor, Mail Drop 13-04, Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom 

Account Number: 12703831

IBAN number: GB64CITI18500812703831 

BIC/SWIFT: CITIGB2L 

Αιτιολογία κατάθεσης : Αριθμός συμβολαίου σας