Πληρωμή ομαδικών Bupa

BUPA


Πληρωμή ομαδικών συμβολαίων

Στοιχεία τράπεζας


BANK NameHSBC Bank plc 
Account Number411-020597-002
SWIFT

HSBCIE2D

or
IBAN

IE44HSBC99023136201386

BIC

HSBCIE2D


New banking legislation means that if you do not quote our BIC/IBAN number on your transfer, your bank may not process your payment or may charge you for processing your payment.