Διαδικασία Προέγκρισης AETNA

AETNA

Προκειμένου να προχωρήσετε στην επέμβαση που πρέπει να κάνετε,είναι σημαντικό να ενημερώσουμε εκ των προτέρων την ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου  να γίνει έλεγχος της διαδικασίας βάσει των όρων του συμβολαίου σας και να προγραμματιστεί η απευθείας εξόφληση του νοσοκομείου και του ιατρού σας.


Για τον σκοπό αυτό,χρειάζεται να συμπληρωθεί, και να υπογραφεί - σφραγιστεί η επισυναπτόμενη φόρμα από τον ιατρό σας,καθώς και να δηλωθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο θα γίνει η επέμαβαση.

Η φόρμα πρέπει να μας αποσταλεί στο [email protected]


Για  να ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης χρειάζονται περίπου 6 εργάσιμες ημέρες οπότε καλό είναι να μας ενημερώσετε εγκαίρως.