Πληρωμή συμβολαίων AETNA

AETNA


Πληρωμή Online μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ασφαλές περιβάλλον.

On line Πληρωμή

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Όνομα δικαιούχου: "Aetna Health Insurance Company of Europe DAC"

Διεύθυνση Ασφαλιστικής :50 Cannon St, London EC4N 6JJ, United Kingdom

Διεύθυνση Τράπεζας : 25 CANADA SQUARE, CITIBANK CENTRE

 

Για EURO  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE87 CITI 9900 5127 6688 28

Account number:0027 6688 28

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A

Για GBP  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE45 CITI 9900 5113 3740 15

Account number:1337 4015

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A

Για USD  

Bank name:Citibank, N.A., Dublin

Bank location:Dublin

IBAN:IE23 CITI 9900 5113 3740 23

Account number:1337 4023

SWIFT code:CITIIE2X

Sort code:N/A