Άυλη συνταγογράφηση


Ποια παραπεμπτικά γίνονται δεκτά από τις ασφαλιστικές

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σε περίπτωση που προσκομίζετε μόνο την εντολή που έρχεται σε εσάς μέσω email και που δεν αναφέρει ούτε πάθηση ούτε ονοματεπώνυμο, για να λάβετε έγκριση για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων ή αγορά φαρμάκων δεν είναι εφικτή η έγκριση από την ασφαλιστική εταιρία, καθώς δεν μπορεί να γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση και δεν γνωστοποιείται η πάθηση, ώστε να εκτιμηθεί με βάση τους όρους του συμβολαίου.

Γι αυτό τον λόγο χρειάζεται να ζητάτε, το πλήρες παραπεμπτικό, το οποίο υπάρχει και είναι αυτό  που βλέπει ο γιατρός στον υπολογιστή του. 
Το κανονικό (πλήρες) παραπεμπτικό μπορεί να σταλεί από τον γιατρό σας με pdf αρχείο ή ως εικόνα, προκειμένου να προωθηθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να προχωρήσει την διαδιακασία.