Καλύπτεται το τεστ Κορωνοϊού σε συνοδό ανήλικου τέκνου

Generali Hellas


Καλύπτεται το τεστ Κορωνοϊού σε συνοδό ανήλικου τέκνου

Τέστ Κορωνοϊου σε συνοδό ανήλικου τέκνου

Τα έξοδα για το τεστ Κορωνοϊού δεν καλύπτονται σε συνοδούς ανήλικων τέκνων σε νοσοκομείο.