Οι Ελληνικές εταιρίες για επεμβάσεις που γίνονται σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα , χρησιμοποιύν έναν πίνακα αμοιβών που καθορίζει το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που δίνουν αναλόγως το είδος της επέμβασης.


Πιο κάτω θα βρείτε έναν ενδεικτικό πίνακα που χρησιμοποιούν οι Ελληνικές ασφαλιστικές για αποζημίωση χειρουργών και αναισθησιολόγων


Ο πίνακας μπορεί από συμβόλαιο σε συμβόλαιο και από εταιρία σε εταιρία να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις .


Είδος επέμβασηςΑμοιβές χειρουργώνΑμοιβές αναισθησιολόγου
Πολύ μικρή
308134
Μικρή586330
Μεσαία1544452
Μεγάλη2318586
Βαριά
3224710
Εξαιρετικά βαριά
4120968
Ειδική
61801164