Πληρωμή συμβολαίων Νέου Ποσειδώνα

Νέος Ποσειδώνας


Τρόποι εξόφλησης

Τραπεζικοί λογαριασμοί 

Μπορείτε να πληρώσετε τα συμβόλαιά σας με κατάθεση σε έναν από τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς


Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ5103-000747-949GR86 0172 1030 0051 0300 0747 949
A L P H A B A N K127-002-002-011120GR72 0140 1270 1270 0200 2011 120
E T E 213-470774-51GR14 0110 2130 0000 2134 7077 451
E U R O B A N K0026-0143-390-200-146332GR89 0260 1430 0003 9020 0146 332