Αποστολή μεγάλων αρχείων

Για λόγους ασφαλείας ο server μας δέχεται αρχεία μέχρι 10ΜΒ μέσω emails ή tickets .

Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μεγαλύτερα αρχεία παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο 

Αποστολή μεγάλων αρχείων