Είναι οι ηλεκτρονικές υπογραφές νόμιμες;

Ο μηχανισμός που έχουμε υλοποιήσει για τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι συμβατός τόσο με 

  • UETA (Uniform Electronic Transaction Act) όσο και με το 

  • ESIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)

  • Electronic Signatures Directive και

  • eIDAS Regulation (Electronic Identification and Authentication and Trust Services)

Διότι πέραν των πρωτοκόλλων ασφαλείας που προσφέρει , έχει πλήρη καταγραφή των κινήσεων που γίνανε , όπου βάσει νόμου πρέπει να περιλαμβάνουν τον χρόνο , την IP και την διεύθυνση email του αιτούντα και να καθιστούν ξεκάθαρη την διαδικασία στον χρήστη.