Συγκατάθεση για διαχείριση αποζημιώσεων

AETNA


Πως να δώσετε συγκατάθεση διαχείρισης των αποζημιώσεων σας στην AETNA


Βάσει της οδηγίας GDPR για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις αποζημιώσεις σας πρέπει να μας δώσετε την συγκατάθεσή σας.

Πιο κάτω φαίνονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε από το Portal της AETNA έτσι ώστε να μας εξουσιοδοτήσετε να τις διαχειριζόμαστε.

Βήμα 1

Μπείτε στο portal της Aetna με τα στοιχεία σας πατώντας εδώ


Βήμα 2

Πηγαίντε στην επιλογή “Plan Details”

Βήμα 3

Πιο κάτω στην ίδια οθόνη θα βρείτε την επιλογή “Broker consent”

Βήμα 4

Πατήστε στο κουμπί “Manage Consent”

Βήμα 5

Δηλώστε μέχρι ποια ημερομηνία δίνεται την συγκατάθεση σας και πατήστε “Confirm Delegate”