Πληρωμή Ατομικού Συμβολαίου από Εταιρεία

AETNA

Στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης,  ζητείται για πληρωμές ατομικών συμβολαίων που γίνονται από εταιρικούς λογαριασμούς ,

να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη φόρμα σε επιστολόχαρτο της εταιρείας και να μας επιστραφεί προκειμένου να την προωθήσουμε στην ασφαλιστική,

μαζί με την άδεια λειτουργίας (ΦΕΚ,ή Βεβαίωση Επιμελητηρίου κ.α.)