Επίδομα αποβολής

Οχημάτων Εγκυμοσύνης

Στην δυσάρεστη περίπτωση που χρειαστεί να αποζημιωθείτε για αποβολή και υπάρχει η κάλυψη αυτή στο συμβόλαιο σας θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα

  • Γνωμάτευση του γιατρού 

  • Εξιτήριο του νοσοκομείου στο οποίο έγινε η πράξη

Ευχόμαστε όλα περαστικά !