Αποζημίωση απολογιστική

Ατλαντική Ένωση


Τι κάνω για να λάβω απολογιστική αποζημίωση

Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για έξοδα και δικαιούστε αποζημίωση , τότε πρέπει να αποστείλετε τις πρωτότυπες αποδείξεις μαζί με το επισυναπτόμενο έντυπο πλήρως συμπληρωμένο στην διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρίας που θα βρείτε πιο κάτω Ατλαντική Ένωση.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11526
(Τμήμα Αποζημιώσεων)