Αποστολή μεγάλων αρχείων
(π.χ. εξετάσεις , βιβλιάρια υγείας κ.α.)

Για λόγους ασφαλείας ο server μας δέχεται αρχεία μέχρι 10ΜΒ μέσω emails ή tickets .

Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μεγαλύτερα αρχεία παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο 

Αποστολή Αρχείων

Ηλεκτρονικές υπογραφές
Μέσω gov.gr με την νέα διαδικασία