Πως προσδιορίζονται τα κεφάλαια
Οικοδομής και περιεχομένου
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει κάποιος να προσέξει όταν ασφαλίζει τα περιουσιακά του στοιχεία είναι να υπολογίσει σωστά την αξία αυτών.
Η λογική με την οποία ασφαλίζουμε έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της μέγιστης ζημιάς που μπορούμε να υποστούμε .
Στο θέμα της οικοδομής είτε μέσω μίας πραγματογνωμοσύνης είτε μέσω μία προσφοράς από κατασκευαστική εταιρία μπορούμε να ξέρουμε εύκολα το κόστος επισκευής του κτιρίου μας σε περίπτωση ολικής ζημιάς. 
Δεν ασφαλίζουμε την εμπορική αξία αλλά το κατασκευαστικό κόστος , διότι σε περίπτωση ζημιάς μόνο αυτό θα κληθούμε να πληρώσουμε (δεν χάνουμε την ιδιοκτησία του οικοπέδου ή την θέση ή άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την εμπορική αξία)
Για το δε περιεχόμενο πρέπει να ασφαλίζουμε το μέγιστο περιεχόμενο που μπορούμε να έχουμε στην επιχείριση μας αναλυμένο σε Α ύλες , Εξοπλισμός , Εμπορεύματα , Εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους , εμπορεύματα σε εξωτερικούς χώρους 

Τι γίνεται αν ασφαλίσω την περιουσία μου για μεγαλύτερα ή μικρότερα κεφάλαια 

Αν την ασφαλίσετε για μεγαλύτερα κεφάλαια τότε απλώς πληρώνετε ασφάλιστρα επιπλέον χωρίς λόγο.
Η ασφαλιστική θα αποζημιώσει την πραγματική σας ζημιά (ίσως με κάποια παλαιότητα αναλόγως των όρων του συμβολαίου) η οποία θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί από την επιχείριση.

Αν την ασφαλίσετε για κεφάλαια μικρότερα τότε στην αποζημίωση θα ισχύσει ο όρος της υπασφάλισης .
Βάσει αυτού του όρου αν η ασφαλιστική ασφαλίζει μικρότερα κεφάλαια από τα πραγματικά αυτόματα ο ασφαλισμένος γίνεται συνασφαλιστής του κινδύνου .
Με ένα απλό παράδειγμα:
Έστω ότι το περιεχόμενο μίας επιχείρησης είναι πραγματικής αξίας 100.000 ευρώ την ημερομηνία της ζημιάς
Αν το συμβόλαιο αναφέρει κεφάλαιο περιεχομένου π.χ. 50.000 ευρώ τότε ο ασφαλιζόμενος θεωρείται 50% συνασφαλιστής , επομένως αν γίνει ζημιά π.χ. 10.000 ευρώ τότε η ασφαλιστική οφείλει να αποζημιώσει μόνο το 50% αυτής .
Παροχές για τους πελάτες μας
στον όμιλο Υγεία